gesipa 气动铆钉枪 taurex1-6

导读: taurex1-6是gesipa最新的枪泵分离式铆接工具,工具更加轻便便携,安装更加省时省力。同时为满足特殊要求,该系列工具还提供双枪头的非标工具。


 • gesipa 气动铆钉枪 taurex1-6概述

  taurex1-6是gesipa最新的枪泵分离式铆接工具,工具更加轻便便携,安装更加省时省力。同时为满足特殊要求,该系列工具还提供双枪头的非标工具。

  gesipa 气动铆钉枪 taurex1-6结构图

  gesipa 气动铆钉枪 taurex1-6性能特点

  gesipa 气动铆钉枪 taurex1-6工作原理

  gesipa 气动铆钉枪 taurex1-6技术参数

  该系列工具的详细技术信息,请电话直接咨询!

  gesipa 气动铆钉枪 taurex1-6维修规则和保养

  gesipa 气动铆钉枪 taurex1-6常见故障及排除方法